MSB

Kế hoạch tiết kiệm dài hạn và đầu tư an toàn với lãi suất cam kết

Đầu tư hôm nay cho ngày mai thịnh vượng

Đăng ký ngay

Đầu tư hôm nay cho ngày mai thịnh vượng

Đăng ký ngay

Đầu tư an toàn với lãi suất cam kết

 • Đầu tư an toàn với lãi suất cam kết từ Quỹ liên kết chung
 • Được tạm ứng không lãi suất lên đến 50% giá trị tài khoản hợp đồng
 • Bảo vệ tài chính gia đình và bản thân trước các rủi ro trong cuộc sống

Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

 • Quyền lợi khi kết thúc hợp đồng: 100% Giá trị tài khoản hợp đồng.
 • Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hợp đồng.
 • Quyền lợi tử vong: Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hợp đồng.
 • Quyền lợi tử vong do tai nạn: Quyền lợi tử vong do tai nạn = Quyền lợi tử vong + 100% STBH.

* Các quyền lợi khác:

 • Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng.
 • Quyền lợi đầu tư và hưởng lãi từ Quỹ liên kết chung.
 • Quyền lợi đảm bảo gia tăng số tiền bảo hiểm (STBH).
 • Quyền lợi bệnh hiểm nghèo.

Hưởng 200% số tiền bảo hiểm tử vong do tai nạn

 • Quyền lợi tử vong do tai nạn từ 200% số tiền bảo hiểm
 • Hưởng các khoản thưởng duy trì hợp đồng từ 50%
 • 150% Phí bảo hiểm cơ bản
 • Được tạm ứng không lãi suất lên đến 50% giá trị tài khoản hợp đồng
 • Đầu tư an toàn và hiệu quả với lãi suất cam kết từ Quỹ liên kết chung

Câu hỏi thường gặp

Là phương án mà MSB tài trợ vốn vay cho khách hàng thông qua hình thức chuyển tiền vào tài khoản thanh toán của bên bán/người được bên bán uỷ quyền và thực hiện phong toả số tiền này. Số tiền này được giải toả khi Hợp đồng mua bán giữa bên mua và bên bán Bất động sản được công chứng/chứng thực hoặc khi đã hoàn thiện việc sang tên Giấy chứng nhận Bất động sản (tuỳ từng trường hợp)

Có. MSB hỗ trợ tài trợ khách hàng Vay mua bất động sản dự án (liên kết với MSB) chưa có Giấy chứng nhận hoặc bất động sản đã có Giấy chứng nhận nhưng chưa hoàn thiện thủ tục sang tên. Tài sản bảo đảm trong trường hợp này được xác định là hình thành từ vốn vay.

Khách hàng có thể sử dụng tài sản bảo đảm là bất động sản hoặc phương tiện vận tải để bảo đảm cho khoản vay.

Khách hàng có thể sử dụng tài sản bảo đảm là bất động sản hoặc phương tiện vận tải để bảo đảm cho khoản vay.

MSB không yêu cầu Khách hàng cung cấp Giấy phép xây dựng đối với khoản vay từ 1 tỷ đồng trở xuống hoặc Công trình xây dựng thuộc đối tượng miễn Giấy phép xây dựng.

Các trường hợp khác, Khách hàng vui lòng cung cấp Giấy phép xây dựng/Xác nhận của Cơ quan địa phương về việc Công trình được miễn Giấy phép xây dựng.

Liên hệ
tư vấn Bảo hiểm

Hotline

19006083

Cần tư vấn trực tiếp

Đặt lịch hẹn với chúng tôi