MSB

Bảo hiểm trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn với chi phí hợp lý.

Đầu tư hôm nay cho ngày mai thịnh vượng

Đăng ký ngay

Đầu tư hôm nay cho ngày mai thịnh vượng

Đăng ký ngay

Quyền lợi trước rủi ro tử vong.

  • Quyền lợi tử vong
  • Quyền lợi TTTBVV

Quyền lợi tử vong, nhận 100% số tiền bảo hiểm

  • Quyền lợi tử vong: Nhận ngay 100% số tiền bảo hiểm.
  • Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Nhận ngay 10% STBH/năm x 10 năm.

Bảo vệ rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

  • Bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn.
  • Gia tăng bảo vệ với các sản phẩm bổ trợ.
  • Phí bảo hiểm hợp lý quyền lợi bảo vệ hấp dẫn.

Câu hỏi thường gặp

Là phương án mà MSB tài trợ vốn vay cho khách hàng thông qua hình thức chuyển tiền vào tài khoản thanh toán của bên bán/người được bên bán uỷ quyền và thực hiện phong toả số tiền này. Số tiền này được giải toả khi Hợp đồng mua bán giữa bên mua và bên bán Bất động sản được công chứng/chứng thực hoặc khi đã hoàn thiện việc sang tên Giấy chứng nhận Bất động sản (tuỳ từng trường hợp)

Có. MSB hỗ trợ tài trợ khách hàng Vay mua bất động sản dự án (liên kết với MSB) chưa có Giấy chứng nhận hoặc bất động sản đã có Giấy chứng nhận nhưng chưa hoàn thiện thủ tục sang tên. Tài sản bảo đảm trong trường hợp này được xác định là hình thành từ vốn vay.

Khách hàng có thể sử dụng tài sản bảo đảm là bất động sản hoặc phương tiện vận tải để bảo đảm cho khoản vay.

Khách hàng có thể sử dụng tài sản bảo đảm là bất động sản hoặc phương tiện vận tải để bảo đảm cho khoản vay.

MSB không yêu cầu Khách hàng cung cấp Giấy phép xây dựng đối với khoản vay từ 1 tỷ đồng trở xuống hoặc Công trình xây dựng thuộc đối tượng miễn Giấy phép xây dựng.

Các trường hợp khác, Khách hàng vui lòng cung cấp Giấy phép xây dựng/Xác nhận của Cơ quan địa phương về việc Công trình được miễn Giấy phép xây dựng.

Liên hệ
tư vấn Bảo hiểm

Hotline

19006083

Cần tư vấn trực tiếp

Đặt lịch hẹn với chúng tôi