Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 09:00 ngày 22/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Nhận bộ chứng từ và thanh toán

Công cụ tính toán

Nhận bộ chứng từ và thanh toán

Thông tin sản phẩm

 MSB giữ vai trò trung gian, tiếp nhận bộ chứng từ đòi tiền ngân hàng nước ngoài của khách hàng và chuyển đi. Sau khi nhận được thanh toán bộ chứng từ xuất khẩu từ ngân hàng nước ngoài, MSB sẽ thực hiện báo có vào tài khoản chỉ định của khách hàng.

Lợi ích

 MSB kiểm tra chứng từ và tư vấn khách hàng sửa đổi nếu cần thiết.

 Hỗ trợ khách hàng theo dõi hành trình của bộ chứng từ.

 Hỗ trợ khách hàng tra soát, đàm phán với ngân hàng nước ngoài khi thanh toán gặp trục trặc (bộ chứng từ thất lạc, bị tuyên bố có sai sót…).

 Cung cấp dịch vụ chiết khấu bộ chứng từ hợp lệ nếu khách hàng có nhu cầu.

 Tham khảo biểu phí dịch vụ tại đây.

 MSB giữ vai trò trung gian, tiếp nhận bộ chứng từ đòi tiền ngân hàng nước ngoài của khách hàng và chuyển đi. Sau khi nhận được thanh toán bộ chứng từ xuất khẩu từ ngân hàng nước ngoài, MSB sẽ thực hiện báo có vào tài khoản chỉ định của khách hàng.

Lợi ích

 MSB kiểm tra chứng từ và tư vấn khách hàng sửa đổi nếu cần thiết.

 Hỗ trợ khách hàng theo dõi hành trình của bộ chứng từ.

 Hỗ trợ khách hàng tra soát, đàm phán với ngân hàng nước ngoài khi thanh toán gặp trục trặc (bộ chứng từ thất lạc, bị tuyên bố có sai sót…).

 Cung cấp dịch vụ chiết khấu bộ chứng từ hợp lệ nếu khách hàng có nhu cầu.

 Tham khảo biểu phí dịch vụ tại đây.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö