Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 09:00 ngày 22/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Thông báo, sửa đổi thư tín dụng xuất khẩu

Công cụ tính toán

Thông báo, sửa đổi thư tín dụng xuất khẩu

Thông tin sản phẩm

MSB nhận L/C, sửa đổi L/C từ ngân hàng nước ngoài và thông báo trực tiếp cho Người thụ hưởng hoặc qua Ngân hàng chuyển tiếp. Ngay sau khi nhận được L/C hoặc tu chỉnh từ Ngân hàng phát hành và kiểm tra tính xác thực, MSB sẽ thông báo qua điện thoại cho doanh nghiệp để cử nhân viên đến Ngân hàng nhận (cán bộ đến nhận L/C hoặc tu chỉnh cần mang theo giấy giới thiệu của cơ quan).

Lợi ích

Khách hàng có thể nhận thông báo thư tín dụng nhanh chóng, thuận tiện với chi phí tiết kiệm nhất do MSB có mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp;

Được đội ngũ chuyên gia thanh toán quốc tế tư vấn các điều khoản L/C không có lợi cho nhà xuất khẩu.

Được tư vấn miễn phí về các điều khoản thanh toán và nội dung L/C, lựa chọn ngân hàng phát hành nhằm đảm bảo an toàn thanh toán và tiết kiệm chi phí.

Có thể sử dụng các dịch vụ kết nối tiện ích khác: tài trợ trước giao hàng, tài trợ sau giao hàng, chiết khấu bộ chứng từ theo thư tín dụng xuất khẩu…

Tham khảo biểu phí dịch vụ tại đây.

MSB nhận L/C, sửa đổi L/C từ ngân hàng nước ngoài và thông báo trực tiếp cho Người thụ hưởng hoặc qua Ngân hàng chuyển tiếp. Ngay sau khi nhận được L/C hoặc tu chỉnh từ Ngân hàng phát hành và kiểm tra tính xác thực, MSB sẽ thông báo qua điện thoại cho doanh nghiệp để cử nhân viên đến Ngân hàng nhận (cán bộ đến nhận L/C hoặc tu chỉnh cần mang theo giấy giới thiệu của cơ quan).

Khách hàng có thể nhận thông báo thư tín dụng nhanh chóng, thuận tiện với chi phí tiết kiệm nhất do MSB có mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp;

Được đội ngũ chuyên gia thanh toán quốc tế tư vấn các điều khoản L/C không có lợi cho nhà xuất khẩu.

Được tư vấn miễn phí về các điều khoản thanh toán và nội dung L/C, lựa chọn ngân hàng phát hành nhằm đảm bảo an toàn thanh toán và tiết kiệm chi phí.

Có thể sử dụng các dịch vụ kết nối tiện ích khác: tài trợ trước giao hàng, tài trợ sau giao hàng, chiết khấu bộ chứng từ theo thư tín dụng xuất khẩu…

Tham khảo biểu phí dịch vụ tại đây.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö