Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 09:00 ngày 22/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Tiết kiệm gửi tiền trả lãi ngay

Công cụ tính toán

Tiết kiệm gửi tiền trả lãi ngay

Lợi ích

Khách hàng nhận lãi ngay tại thời điểm gửi tiền để tiếp tục đầu tư, kinh doanh hoặc chi tiêu cá nhân;

Kỳ hạn gửi đa dạng;

Tham khảo thông tin lãi suất tại Biểu lãi suất (VND, USD);

Được sử dụng để xác nhận khả năng tài chính cho bản thân hoặc thân nhân đi du lịch, học tập… ở nước ngoài;

Được chuyển nhượng, cầm cố… sổ tiết kiệm để vay vốn tại MSB với lãi suất ưu đãi hoặc yêu cầu MSB phong toả Tài khoản Tiết kiệm trả lãi ngay và xác nhận số dư để vay vốn tại các ngân hàng khác;

Gửi và rút tiền tại bất cứ phòng giao dịch nào của MSB;

 

Tính năng

 Kỳ hạn linh hoạt: 1-13, 15, 18, 24, 36 tháng

Phương thức lĩnh lãi: trả lãi 1 lần, ngay tại thời điểm gửi tiền.

Loại tiền gửi: VND/USD.

Số tiền gửi tối thiểu: 500.000VNĐ/30USD.

Khi đáo hạn: Nếu khách hàng không tất toán vào ngày đến hạn, tiền gốc không tự động tái tục mà sẽ hưởng lãi không kỳ hạn trong suốt thời gian gửi từ khi đáo hạn. Ngày đến hạn thanh toán trùng với ngày nghỉ hoặc ngày lễ theo qui định của MSB thì việc chi trả gốc và lãi sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo đầu tiên.

Rút trước hạn: Khách hàng không được phép rút trước hạn.

Mẫu biểu:

  • Bản Điều khoản giao dịch mẫu về Tiền gửi tiết kiệm tại đây

Khách hàng nhận lãi ngay tại thời điểm gửi tiền để tiếp tục đầu tư, kinh doanh hoặc chi tiêu cá nhân;

Kỳ hạn gửi đa dạng;

Tham khảo thông tin lãi suất tại Biểu lãi suất (VND, USD);

Được sử dụng để xác nhận khả năng tài chính cho bản thân hoặc thân nhân đi du lịch, học tập… ở nước ngoài;

Được chuyển nhượng, cầm cố… sổ tiết kiệm để vay vốn tại MSB với lãi suất ưu đãi hoặc yêu cầu MSB phong toả Tài khoản Tiết kiệm trả lãi ngay và xác nhận số dư để vay vốn tại các ngân hàng khác;

Gửi và rút tiền tại bất cứ phòng giao dịch nào của MSB;

 

 Kỳ hạn linh hoạt: 1-13, 15, 18, 24, 36 tháng

Phương thức lĩnh lãi: trả lãi 1 lần, ngay tại thời điểm gửi tiền.

Loại tiền gửi: VND/USD.

Số tiền gửi tối thiểu: 500.000VNĐ/30USD.

Khi đáo hạn: Nếu khách hàng không tất toán vào ngày đến hạn, tiền gốc không tự động tái tục mà sẽ hưởng lãi không kỳ hạn trong suốt thời gian gửi từ khi đáo hạn. Ngày đến hạn thanh toán trùng với ngày nghỉ hoặc ngày lễ theo qui định của MSB thì việc chi trả gốc và lãi sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo đầu tiên.

Rút trước hạn: Khách hàng không được phép rút trước hạn.

Mẫu biểu:

  • Bản Điều khoản giao dịch mẫu về Tiền gửi tiết kiệm tại đây

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö