Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 14:30 ngày 29/11/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Tiết kiệm Phú - An - Thuận

Công cụ tính toán

Tiết kiệm Phú - An - Thuận

Lợi ích

Tính năng chuyển khoản độc đáo, cho phép đặt lệnh tự động chuyển khoản từ tài khoản thanh toán sang tài khoản tiết kiệm Phú An Thuận khi số dư đạt đến mức quy định.

Khách hàng được quyền rút và gửi tiền hàng ngày.

Rút tiền không giới hạn số lần trong suốt kỳ hạn gửi và hoàn toàn miễn phí.

Tham khảo thông tin lãi suất tại Biểu lãi suất (VND, USD);

Tính năng

Kỳ hạn: không kỳ hạn.

Phương thức trả lãi: Tiền lãi được trả hàng tháng vào ngày cuối tháng và tự động ghi có vào tài khoản (nếu khách hàng đặt lịch tự động).

Loại tiền gửi: VND/USD.

Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VNĐ/30USD.

Sử dụng tài khoản: Khách hàng có thể nộp tiền mặt trực tiếp hoặc người khác nộp thay và nhận chuyển khoản về không giới hạn. Được rút tiền mặt hoặc chuyển khoản vào các tài khoản khác của chính chủ tài khoản.

Khách hàng có thể đăng ký 2 phương thức chuyển tiền tự động từ tài khoản thanh toán sang tiết kiệm:

  • Khi số tiền trên tài khoản thanh toán vượt mức trần.
  • Theo mức cố định định kỳ vào một ngày hàng tháng.

Mẫu biểu:

  • Bản Điều khoản giao dịch mẫu về Tiền gửi tiết kiệm tại đây

Tính năng chuyển khoản độc đáo, cho phép đặt lệnh tự động chuyển khoản từ tài khoản thanh toán sang tài khoản tiết kiệm Phú An Thuận khi số dư đạt đến mức quy định.

Khách hàng được quyền rút và gửi tiền hàng ngày.

Rút tiền không giới hạn số lần trong suốt kỳ hạn gửi và hoàn toàn miễn phí.

Tham khảo thông tin lãi suất tại Biểu lãi suất (VND, USD);

Kỳ hạn: không kỳ hạn.

Phương thức trả lãi: Tiền lãi được trả hàng tháng vào ngày cuối tháng và tự động ghi có vào tài khoản (nếu khách hàng đặt lịch tự động).

Loại tiền gửi: VND/USD.

Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VNĐ/30USD.

Sử dụng tài khoản: Khách hàng có thể nộp tiền mặt trực tiếp hoặc người khác nộp thay và nhận chuyển khoản về không giới hạn. Được rút tiền mặt hoặc chuyển khoản vào các tài khoản khác của chính chủ tài khoản.

Khách hàng có thể đăng ký 2 phương thức chuyển tiền tự động từ tài khoản thanh toán sang tiết kiệm:

  • Khi số tiền trên tài khoản thanh toán vượt mức trần.
  • Theo mức cố định định kỳ vào một ngày hàng tháng.

Mẫu biểu:

  • Bản Điều khoản giao dịch mẫu về Tiền gửi tiết kiệm tại đây

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö