Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 14:30 ngày 29/11/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

So sánh các sản phẩm tiết kiệm

Công cụ tính toán

So sánh các sản phẩm tiết kiệm

Các sản phẩm tiết kiệm

Loại tiền gửi

Định kỳ sinh lời

Gửi tiền trả lãi ngay

Lãi suất cao nhất

Phú An Thuận

Ong Vàng

Măng non

Trực tuyến

Lãi suất

Tham khảo thông tin lãi suất tại đây (VNDUSD)

Kỳ hạn

2-13, 15, 18 , 24, 36 tháng

1-13, 15, 18, 24, 36 tháng

KKH

3-13, 15, 18, 24, 36 tháng

3-13, 15, 18, 24, 36 tháng, 4-15 năm

1-36 tháng

Loại tiền nhận gửi

VND, USD

VND

Số tiền gửi tối thiểu

500.000 VND / 30 USD

1.000.000 VND / 100 USD

200.000 VND / 10 USD

1.000.000 VND

Phương thức tính lãi

Định kỳ hàng tháng

Trả lãi 1 lần, ngay tại thời điểm gửi tiền

Cuối kỳ

Định kỳ cuối tháng

Cuối kỳ

Cộng dồn vào gốc hoặc chuyển vào TKTT

Lưu ý khi rút tiền

Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH

Không được rút trước hạn

Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH

Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH (trừ TK Trả lãi ngay trực tuyến)

 

- KKH: Không kỳ hạn

- TKTT: Tài khoản thanh toán

Loại tiền gửi

Định kỳ sinh lời

Gửi tiền trả lãi ngay

Lãi suất cao nhất

Phú An Thuận

Ong Vàng

Măng non

Trực tuyến

Lãi suất

Tham khảo thông tin lãi suất tại đây (VNDUSD)

Kỳ hạn

2-13, 15, 18 , 24, 36 tháng

1-13, 15, 18, 24, 36 tháng

KKH

3-13, 15, 18, 24, 36 tháng

3-13, 15, 18, 24, 36 tháng, 4-15 năm

1-36 tháng

Loại tiền nhận gửi

VND, USD

VND

Số tiền gửi tối thiểu

500.000 VND / 30 USD

1.000.000 VND / 100 USD

200.000 VND / 10 USD

1.000.000 VND

Phương thức tính lãi

Định kỳ hàng tháng

Trả lãi 1 lần, ngay tại thời điểm gửi tiền

Cuối kỳ

Định kỳ cuối tháng

Cuối kỳ

Cộng dồn vào gốc hoặc chuyển vào TKTT

Lưu ý khi rút tiền

Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH

Không được rút trước hạn

Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH

Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH (trừ TK Trả lãi ngay trực tuyến)

 

- KKH: Không kỳ hạn

- TKTT: Tài khoản thanh toán

Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö