Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 09:00 ngày 22/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...

Công cụ tính toán

Giao dịch Trái phiếu

Năm 2014 MSB được Bộ Tài chính tặng Bằng khen cho Ngân hàng có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2009-2014. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) bình chọn là thành viên tích cực nhất và có doanh số giao dịch trái phiếu lớn nhất trên thị trường thứ cấp. Và đến nay MSB cũng luôn được bình chọn chào giá tốt nhất trên thị trường thứ cấp với các sản phẩm và dịch vụ cung cấp như sau:

Mua/bán Trái phiếu Chính phủ; TP Chính phủ Bảo Lãnh; TP Chính quyền Địa phương; TP Tổ chức Tín dụng

Là giao dịch trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu trái phiếu cho một bên khác mà không kèm theo cam kết mua lại trái phiếu.

Repos/Reverse repos

Là giao dịch trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu trái phiếu cho một bên khác, đồng thời cam kết sẽ mua lại và nhận lại quyền sở hữu trái phiếu đó sau một thời gian xác định với một mức giá xác định. Thời hạn của giao dịch Repos/Reverse repos là 02 đến 182 ngày.

Mua bán chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn/dài hạn

Là giao dịch trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu chứng chỉ tiền gửi cho một bên khác mà không kèm theo cam kết mua lại chứng chỉ tiền gửi

Đấu thầu hộ trái phiếu

Là dịch vụ trong đó một bên là thành viên đấu thầu Trái phiếu Chính phủ thực hiện đấu thầu hộ một bên khác và hưởng phí đấu thầu hộ

Giải thưởng

1. Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt nhất năm 2012 do VBMA trao tặng
2. Nhà tạo lập thị trường giao dịch lớn thứ 2 năm 2012 do VBMA trao tặng
3. Top 3 nhà đầu tư giao dịch lớn nhất năm 2013 – do HNX trao tặng
4. Nhà tạo lập thị trường giao dịch lớn nhất năm 2013 – VBMA trao tặng
5. Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt thứ hai năm 2013 – VBMA trao tặng
6. Nhà đầu tư có khối lượng giao dịch lớn nhất toàn thị trường – HNX trao tặng
7. Đứng thứ 1 trong top 10 thành viên giao dịch TPCP – HNX trao tặng
8. Bằng khen của Bộ tài chính cho Ngân hàng có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của thị trường chứng khoán VN giai đoạn 2009-2014
 

Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö