Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 09:00 ngày 22/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Cho vay ngắn hạn

Công cụ tính toán

Cho vay ngắn hạn

Thông tin sản phẩm

Đối tượng: Các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn ngắn hạn, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể…

Lãi suất cho vay: Lãi suất tối ưu, thiết kế riêng cho từng khách hàng.

Thời hạn vay: tối đa 12 tháng.

Đồng tiền cho vay: VND hoặc ngoại tệ.

Hình thức cho vay: Cho vay theo hạn mức hoặc vay theo món.

TSBĐ: Bất động sản, máy móc thiết bị của khách hàng hoặc của bên thứ ba đồng ý bảo lãnh cho khách hàng và các tài sản khác theo quy định của MSB.

Lợi ích

Gia tăng nguồn vốn phục vụ kinh doanh, đảm bảo giải ngân đúng mục đích, đúng nhu cầu.

Được tư vấn tận tình, chu đáo bởi đội ngũ Giám đốc Quan hệ Khách hàng chuyên nghiệp, tận tâm.

Thủ tục phê duyệt đơn giản, nhanh chóng; giải ngân.

Có thể cấp thêm hạn mức tín chấp lên đến 150% giá trị TSBĐ

Có thể cấp hạn mức tín dụng ban đầu không cần TSBĐ

Đối tượng: Các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn ngắn hạn, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mục đích: Bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể…

Lãi suất cho vay: Lãi suất tối ưu, thiết kế riêng cho từng khách hàng.

Thời hạn vay: tối đa 12 tháng.

Đồng tiền cho vay: VND hoặc ngoại tệ.

Hình thức cho vay: Cho vay theo hạn mức hoặc vay theo món.

TSBĐ: Bất động sản, máy móc thiết bị của khách hàng hoặc của bên thứ ba đồng ý bảo lãnh cho khách hàng và các tài sản khác theo quy định của MSB.

Gia tăng nguồn vốn phục vụ kinh doanh, đảm bảo giải ngân đúng mục đích, đúng nhu cầu.

Được tư vấn tận tình, chu đáo bởi đội ngũ Giám đốc Quan hệ Khách hàng chuyên nghiệp, tận tâm.

Thủ tục phê duyệt đơn giản, nhanh chóng; giải ngân.

Có thể cấp thêm hạn mức tín chấp lên đến 150% giá trị TSBĐ

Có thể cấp hạn mức tín dụng ban đầu không cần TSBĐ

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö