Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 08:43 ngày 15/08/2020 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Vay vốn dễ dàng, sẵn sàng tận hưởng

Công cụ tính toán

Vay vốn dễ dàng, sẵn sàng tận hưởng

Lợi ích

 Không cần thế chấp tài sản

 Cho vay lên đến 12 lần thu nhập hoặc tối đa 500 triệu đồng

 Thời gian vay lên đến 36 tháng

 Dễ dàng tăng hạn mức vay

 Thủ tục đơn giản

 Lãi suất hấp dẫn

 Thời gian giải ngân nhanh

 

Điều kiện vay vốn

Tại thời điểm đề nghị vay vốn khách hàng từ 22 tuổi trở lên, tại thời điểm tất toán khách hàng ≤ 60 tuổi (nam) và 55 tuổi (nữ)

 Hộ khẩu hoặc tạm trú hoặc làm việc trong tỉnh/TP có Đơn vị kinh doanh của MSB.

 Có hợp đồng lao động thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc không xác định thời hạn.

 Thu nhập chuyển khoản từ 10 triệu đồng (đối với khách hàng ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh) và thu nhập chuyển khoản từ 8 triệu đồng (đối với khách hàng ở các địa phương khác)

Thủ tục vay vốn

 Giấy tờ tùy thân: CMND; CCCD & Hộ chiếu (nếu có) và Hộ khẩu thường trú.

 Giấy tờ chứng minh thu nhập: Bản sao Hợp đồng lao động hoặc bản sao Quyết định điều động/bổ nhiệm/nâng lương, sao kê lương/bảng lương 03 tháng gần nhất.

 

Biểu phí

1. Biểu phí phạt trả nợ trước hạn, trường hợp không có chương trình Ưu đãi lãi suất
 

Mức phí

Điều kiện thu

Ghi chú

Mức phí trả nợ trước hạn cho các khoản vay không TSBĐ

- Mức phí  này không thay thế cho các mức phí được quy định cụ thể theo từng chương trình khuyến mại hoặc ưu đãi lãi suất.

- Tiền phí trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

3% số tiền trả trước, tối thiểu 300.000đ

Trả nợ trước hạn trong vòng 1 năm đầu

2% số tiền trả trước, tối thiểu 200.000đ

Trả nợ trước hạn trong thời gian còn lại


2. Biểu phí phạt trả nợ trước hạn trường hợp có chương trình Ưu đãi lãi suất: theo quy định cụ thể trong hợp đồng ký kết giữa ngân hàng và khách hàng.

 Không cần thế chấp tài sản

 Cho vay lên đến 12 lần thu nhập hoặc tối đa 500 triệu đồng

 Thời gian vay lên đến 36 tháng

 Dễ dàng tăng hạn mức vay

 Thủ tục đơn giản

 Lãi suất hấp dẫn

 Thời gian giải ngân nhanh

 

Tại thời điểm đề nghị vay vốn khách hàng từ 22 tuổi trở lên, tại thời điểm tất toán khách hàng ≤ 60 tuổi (nam) và 55 tuổi (nữ)

 Hộ khẩu hoặc tạm trú hoặc làm việc trong tỉnh/TP có Đơn vị kinh doanh của MSB.

 Có hợp đồng lao động thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc không xác định thời hạn.

 Thu nhập chuyển khoản từ 10 triệu đồng (đối với khách hàng ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh) và thu nhập chuyển khoản từ 8 triệu đồng (đối với khách hàng ở các địa phương khác)

 Giấy tờ tùy thân: CMND; CCCD & Hộ chiếu (nếu có) và Hộ khẩu thường trú.

 Giấy tờ chứng minh thu nhập: Bản sao Hợp đồng lao động hoặc bản sao Quyết định điều động/bổ nhiệm/nâng lương, sao kê lương/bảng lương 03 tháng gần nhất.

 

1. Biểu phí phạt trả nợ trước hạn, trường hợp không có chương trình Ưu đãi lãi suất
 

Mức phí

Điều kiện thu

Ghi chú

Mức phí trả nợ trước hạn cho các khoản vay không TSBĐ

- Mức phí  này không thay thế cho các mức phí được quy định cụ thể theo từng chương trình khuyến mại hoặc ưu đãi lãi suất.

- Tiền phí trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

3% số tiền trả trước, tối thiểu 300.000đ

Trả nợ trước hạn trong vòng 1 năm đầu

2% số tiền trả trước, tối thiểu 200.000đ

Trả nợ trước hạn trong thời gian còn lại


2. Biểu phí phạt trả nợ trước hạn trường hợp có chương trình Ưu đãi lãi suất: theo quy định cụ thể trong hợp đồng ký kết giữa ngân hàng và khách hàng.
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö