Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 09:00 ngày 22/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Bảo hiểm nhân thọ

Công cụ tính toán

Bảo hiểm nhân thọ

Pru - An Tâm Trọn Đời

Kế hoạch tiết kiệm dài hạn và đầu tư an toàn với lãi suất cam kết

 Thông tin sản phẩm:

 • Đầu tư an toàn với lãi suất cam kết từ Quỹ liên kết chung
 • Được tạm ứng không lãi suất lên đến 50% giá trị tài khoản hợp đồng
 • Bảo vệ tài chính gia đình và bản thân trước các rủi ro trong cuộc sống

 Tính năng:

 • Quyền lợi tử vong do tai nạn từ 200% số tiền bảo hiểm
 • Hưởng các khoản thưởng duy trì hợp đồng từ 50% - 150% Phí bảo hiểm cơ bản
 • Được tạm ứng không lãi suất lên đến 50% giá trị tài khoản hợp đồng
 • Đầu tư an toàn và hiệu quả với lãi suất cam kết từ Quỹ liên kết chung
 Quyền lợi bảo hiểm:
 • Quyền lợi khi kết thúc hợp đồng: 100% Giá trị tài khoản hợp đồng
 • Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hợp đồng
 • Quyền lợi tử vong: Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hợp đồng
 • Quyền lợi tử vong do tai nạn: Quyền lợi tử vong do tai nạn = Quyền lợi tử vong + 100% STBH

 Các quyền lợi khác: 

 • Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng
 • Quyền lợi đầu tư và hưởng lãi từ Quỹ liên kết chung
 • Quyền lợi đảm bảo gia tăng số tiền bảo hiểm (STBH)
 • Quyền lợi bệnh hiểm nghèo

Pru - Cuộc Sống Bình An

Hỗ trợ tài chính, mang đến sự an tâm điều trị và động lực vui sống trước rủi ro 72 bệnh hiểm nghèo.

Thông tin sản phẩm:

 • Quyền lợi tiền mặt và quyền lợi đáo hạn hấp dẫn
 • Bảo vệ trước 72 bệnh hiểm nghèo
 • Bảo vệ tài chính trước biến cố bất ngờ trong cuộc sống

 Tính năng:

 • Bảo vệ lên đến 200% STBH cho 72 bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo
 • Bảo vệ lên đến 300% số tiền bảo hiểm trước rủi ro tử vong
 • Nhận ngay 30% số tiền bảo hiểm bằng tiền mặt ở tuổi 65
 • Miễn đóng phí trong tương lai ngay sau khi quyền lợi bệnh ung thư/bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau lần thứ nhất được chi trả
 Quyền lợi bảo hiểm:
 • Quyền lợi về bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo: Chi trả lên đến 200% STBH cho 72 bệnh
 • Quyền lợi tử vong: chi trả lên đến 300% STBH 
 • Quyền lợi tiền mặt: Nhận ngay 30% STBH ở tuổi 65 của KH
 • Quyền lợi khi kết thúc hợp đồng: 200% STBH

Pru - Tương lai tươi sáng

Xây dựng quỹ học vấn đảm bảo và chuẩn bị quà tặng khởi nghiệp cho con
 
 Thông tin sản phẩm:
 • Bảo vệ tài chính trước biến cố bất ngờ trong cuộc sống
 • Tích lũy cho quỹ giáo dục đảm bảo trong tương lai
 • Quà tặng khởi nghiệp

 Tính năng:

 • Đảm bảo quỹ học vấn trong tương lai với 175% Số tiền bảo hiểm và các khoản lãi
 • Vun đắp tương lai vững chắc cho con với các quyền lợi gia tăng
 • Hỗ trợ tài chính cho gia đình trước rủi ro lên đến 400% Số tiền bảo hiểm
 Quyền lợi bảo hiểm:
 • Quyền lợi học vấn: Nhận ngay 175% STBH cộng thêm bảo tức tích lũy và lãi chia cuối hợp đồng
 • Quà tặng khởi nghiệp: phần thưởng đặc biệt 25% Số tiền bảo hiểm cho kết quả học tập xuất sắc của con khi con tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi trở lên.
 • Quyền lợi tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn: nhận ngay 100% STBH
 • Quyền lợi tử vong do tai nạn: 
  + 100% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm không có con ruột, hoặc
  + 100% x số lượng con ruột, tối đa lên đến 300% số tiền bảo hiểm. 
  Không cần tiếp tục đóng phí trong tương lai, kế hoạch học vấn vẫn được đảm bảo và cơ hội nhận Quà tặng khởi nghiệp.
 • Quyền lợi BH bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối: Nhận 100% STBH
 Quyền lợi khác:
 • Quyền lợi bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn cho trẻ em.
 • Quyền lợi phát hành hợp đồng mới không thẩm định.

Pru - Đầu tư linh hoạt

Bảo vệ tài chính trước rủi ro và có cơ hội gia tăng tài sản hiệu quả với các quỹ PRUlink

 Thông tin sản phẩm:

 • Bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn
 • Linh hoạt thiết kế kế hoạch tài chính cho bạn
 • Đầu tư gia tăng tài sản với 6 quỹ PRUlink

 Tính năng:

 • Bảo vệ tài chính gia đình với 100% Số tiền bảo hiểm và toàn bộ kết quả đầu tư
 • Chủ động quyết định kế hoạch bảo vệ tài chính và đầu tư của bạn
 • Cơ hội đầu tư và gia tăng tài sản hiệu quả với các quỹ PRUlink
 Quyền lợi bảo hiểm:
 • Quyền lợi khi kết thúc thời hạn hợp đồng: nhận 100% giá trị quỹ hợp đồng
 • Quyền lợi tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn: nhận 100% STBH + Giá trị quỹ hợp đồng
 Quyền lợi khác:
 • Cơ hội đầu tư và gia tăng tài sản hiệu quả với 06 các quỹ PRUlink
 • Gia tăng bảo vệ cho cả gia đình với các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ
 • Chủ động quyết định kế hoạch bảo vệ và đầu tư của bạn trong việc rút tiền, hoán đổi quỹ, thay đổi tỷ lệ đầu tư, đóng phí, đầu tư thêm.
 • Thay đổi quyền lợi bảo hiểm tại tuổi 70
 • Quà tặng tham gia hợp đồng giá trị lớn
 • Khoản thưởng duy trì hợp đồng

 

Chương trình khuyến mãi từ 03/04/2021 đến 30/06/2021

“Đầu tư thông minh, Rinh ngay xế hộp” cùng cơn mưa quà tặng trị giá lên đến 7 tỷ đồng

Phú - Bảo An

Bảo hiểm trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn với chi phí hợp lý.

 Thông tin sản phẩm:
 • Quyền lợi tử vong
 • Quyền lợi TTTBVV
 Tính năng:
 • Bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn
 • Gia tăng bảo vệ với các sản phẩm bổ trợ
 • Phí bảo hiểm hợp lý quyền lợi bảo vệ hấp dẫn
 Quyền lợi bảo hiểm:
 • Quyền lợi tử vong: Nhận ngay 100% số tiền bảo hiểm
 • Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Nhận ngay 10% STBH/năm x 10 năm

Kế hoạch tiết kiệm dài hạn và đầu tư an toàn với lãi suất cam kết

 Thông tin sản phẩm:

 • Đầu tư an toàn với lãi suất cam kết từ Quỹ liên kết chung
 • Được tạm ứng không lãi suất lên đến 50% giá trị tài khoản hợp đồng
 • Bảo vệ tài chính gia đình và bản thân trước các rủi ro trong cuộc sống

 Tính năng:

 • Quyền lợi tử vong do tai nạn từ 200% số tiền bảo hiểm
 • Hưởng các khoản thưởng duy trì hợp đồng từ 50% - 150% Phí bảo hiểm cơ bản
 • Được tạm ứng không lãi suất lên đến 50% giá trị tài khoản hợp đồng
 • Đầu tư an toàn và hiệu quả với lãi suất cam kết từ Quỹ liên kết chung
 Quyền lợi bảo hiểm:
 • Quyền lợi khi kết thúc hợp đồng: 100% Giá trị tài khoản hợp đồng
 • Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hợp đồng
 • Quyền lợi tử vong: Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hợp đồng
 • Quyền lợi tử vong do tai nạn: Quyền lợi tử vong do tai nạn = Quyền lợi tử vong + 100% STBH

 Các quyền lợi khác: 

 • Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng
 • Quyền lợi đầu tư và hưởng lãi từ Quỹ liên kết chung
 • Quyền lợi đảm bảo gia tăng số tiền bảo hiểm (STBH)
 • Quyền lợi bệnh hiểm nghèo

Hỗ trợ tài chính, mang đến sự an tâm điều trị và động lực vui sống trước rủi ro 72 bệnh hiểm nghèo.

Thông tin sản phẩm:

 • Quyền lợi tiền mặt và quyền lợi đáo hạn hấp dẫn
 • Bảo vệ trước 72 bệnh hiểm nghèo
 • Bảo vệ tài chính trước biến cố bất ngờ trong cuộc sống

 Tính năng:

 • Bảo vệ lên đến 200% STBH cho 72 bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo
 • Bảo vệ lên đến 300% số tiền bảo hiểm trước rủi ro tử vong
 • Nhận ngay 30% số tiền bảo hiểm bằng tiền mặt ở tuổi 65
 • Miễn đóng phí trong tương lai ngay sau khi quyền lợi bệnh ung thư/bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau lần thứ nhất được chi trả
 Quyền lợi bảo hiểm:
 • Quyền lợi về bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo: Chi trả lên đến 200% STBH cho 72 bệnh
 • Quyền lợi tử vong: chi trả lên đến 300% STBH 
 • Quyền lợi tiền mặt: Nhận ngay 30% STBH ở tuổi 65 của KH
 • Quyền lợi khi kết thúc hợp đồng: 200% STBH
Xây dựng quỹ học vấn đảm bảo và chuẩn bị quà tặng khởi nghiệp cho con
 
 Thông tin sản phẩm:
 • Bảo vệ tài chính trước biến cố bất ngờ trong cuộc sống
 • Tích lũy cho quỹ giáo dục đảm bảo trong tương lai
 • Quà tặng khởi nghiệp

 Tính năng:

 • Đảm bảo quỹ học vấn trong tương lai với 175% Số tiền bảo hiểm và các khoản lãi
 • Vun đắp tương lai vững chắc cho con với các quyền lợi gia tăng
 • Hỗ trợ tài chính cho gia đình trước rủi ro lên đến 400% Số tiền bảo hiểm
 Quyền lợi bảo hiểm:
 • Quyền lợi học vấn: Nhận ngay 175% STBH cộng thêm bảo tức tích lũy và lãi chia cuối hợp đồng
 • Quà tặng khởi nghiệp: phần thưởng đặc biệt 25% Số tiền bảo hiểm cho kết quả học tập xuất sắc của con khi con tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi trở lên.
 • Quyền lợi tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn: nhận ngay 100% STBH
 • Quyền lợi tử vong do tai nạn: 
  + 100% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm không có con ruột, hoặc
  + 100% x số lượng con ruột, tối đa lên đến 300% số tiền bảo hiểm. 
  Không cần tiếp tục đóng phí trong tương lai, kế hoạch học vấn vẫn được đảm bảo và cơ hội nhận Quà tặng khởi nghiệp.
 • Quyền lợi BH bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối: Nhận 100% STBH
 Quyền lợi khác:
 • Quyền lợi bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn cho trẻ em.
 • Quyền lợi phát hành hợp đồng mới không thẩm định.

Bảo vệ tài chính trước rủi ro và có cơ hội gia tăng tài sản hiệu quả với các quỹ PRUlink

 Thông tin sản phẩm:

 • Bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn
 • Linh hoạt thiết kế kế hoạch tài chính cho bạn
 • Đầu tư gia tăng tài sản với 6 quỹ PRUlink

 Tính năng:

 • Bảo vệ tài chính gia đình với 100% Số tiền bảo hiểm và toàn bộ kết quả đầu tư
 • Chủ động quyết định kế hoạch bảo vệ tài chính và đầu tư của bạn
 • Cơ hội đầu tư và gia tăng tài sản hiệu quả với các quỹ PRUlink
 Quyền lợi bảo hiểm:
 • Quyền lợi khi kết thúc thời hạn hợp đồng: nhận 100% giá trị quỹ hợp đồng
 • Quyền lợi tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn: nhận 100% STBH + Giá trị quỹ hợp đồng
 Quyền lợi khác:
 • Cơ hội đầu tư và gia tăng tài sản hiệu quả với 06 các quỹ PRUlink
 • Gia tăng bảo vệ cho cả gia đình với các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ
 • Chủ động quyết định kế hoạch bảo vệ và đầu tư của bạn trong việc rút tiền, hoán đổi quỹ, thay đổi tỷ lệ đầu tư, đóng phí, đầu tư thêm.
 • Thay đổi quyền lợi bảo hiểm tại tuổi 70
 • Quà tặng tham gia hợp đồng giá trị lớn
 • Khoản thưởng duy trì hợp đồng

 

Chương trình khuyến mãi từ 03/04/2021 đến 30/06/2021

“Đầu tư thông minh, Rinh ngay xế hộp” cùng cơn mưa quà tặng trị giá lên đến 7 tỷ đồng

Bảo hiểm trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn với chi phí hợp lý.

 Thông tin sản phẩm:
 • Quyền lợi tử vong
 • Quyền lợi TTTBVV
 Tính năng:
 • Bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn
 • Gia tăng bảo vệ với các sản phẩm bổ trợ
 • Phí bảo hiểm hợp lý quyền lợi bảo vệ hấp dẫn
 Quyền lợi bảo hiểm:
 • Quyền lợi tử vong: Nhận ngay 100% số tiền bảo hiểm
 • Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Nhận ngay 10% STBH/năm x 10 năm

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö