Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 09:00 ngày 22/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Công cụ tính toán

Thu đổi ngoại tệ

Đặc điểm

Là dịch vụ MSB cung cấp cho khách hàng có nhu cầu đổi ngoại tệ mặt để lấy VND với các đặc tính sau:

MSB thu đổi ngoại tệ cho khách hàng (USD, EUR, AUD, SGD, CAD, JPY) để lấy VND theo tỷ giá quy đổi do MSB công bố tại thời điểm thu đổi.

Với công cụ mua bán ngoại tệ online, chúng tôi luôn bám sát những biến động về tỷ giá của thị trường trong và ngoài nước để cung cấp cho khách hàng mức tỷ giá hợp lý và cạnh tranh.

Tiện ích

Ngoại tệ sẽ được thu đổi với tỷ giá quy đổi hợp lý trong thời gian nhanh nhất.

Không cần chứng minh nguồn gốc ngoại tệ.

Không bị hạn chế số lượng ngoại tệ tối đa.

Là dịch vụ MSB cung cấp cho khách hàng có nhu cầu đổi ngoại tệ mặt để lấy VND với các đặc tính sau:

MSB thu đổi ngoại tệ cho khách hàng (USD, EUR, AUD, SGD, CAD, JPY) để lấy VND theo tỷ giá quy đổi do MSB công bố tại thời điểm thu đổi.

Với công cụ mua bán ngoại tệ online, chúng tôi luôn bám sát những biến động về tỷ giá của thị trường trong và ngoài nước để cung cấp cho khách hàng mức tỷ giá hợp lý và cạnh tranh.

Ngoại tệ sẽ được thu đổi với tỷ giá quy đổi hợp lý trong thời gian nhanh nhất.

Không cần chứng minh nguồn gốc ngoại tệ.

Không bị hạn chế số lượng ngoại tệ tối đa.

Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö