Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 09:00 ngày 22/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Công cụ tính toán

Dịch vụ Bảo lãnh

Đặc điểm

MSB cung cấp tới khách hàng dịch vụ bảo lãnh trong nước với các loại hình sau:

Bảo lãnh dự thầu

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Bảo lãnh thanh toán

Bảo lãnh dựa trên bảo lãnh đối ứng của Ngân hàng nước ngoài

Các Bảo lãnh khác

Tiện ích

Hồ sơ và thủ tục đơn giản.

Thời gian phát hành bảo lãnh nhanh chóng.

Hệ thống tra cứu chứng thư bảo lãnh online trên Internet Banking.

MSB cung cấp tới khách hàng dịch vụ bảo lãnh trong nước với các loại hình sau:

Bảo lãnh dự thầu

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Bảo lãnh thanh toán

Bảo lãnh dựa trên bảo lãnh đối ứng của Ngân hàng nước ngoài

Các Bảo lãnh khác

Hồ sơ và thủ tục đơn giản.

Thời gian phát hành bảo lãnh nhanh chóng.

Hệ thống tra cứu chứng thư bảo lãnh online trên Internet Banking.

Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö