Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 09:00 ngày 22/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Dịch vụ thu chi hộ

Công cụ tính toán

Dịch vụ thu chi hộ

Đặc điểm

Đây là dịch vụ nhằm hỗ trợ, phục vụ nhu cầu nộp rút tiền mặt hoặc chuyển khoản của khách hàng của các ĐCTC có mạng lưới và quy mô nhỏ. Theo đó, các khách hàng của ĐCTC có thể đến quầy giao dịch của MSB để thực hiện các giao dịch thu chi tiền mặt. ĐCTC và MSB xây dựng hệ thống Gateway kết nối hệ thống hai bên để thực hiện thu chi tự động qua tài khoản khách hàng hoặc tiền mặt tại quầy giao dịch.

Tiện ích

Tiết kiệm chi phí hoạt động, chi phí quản lý (địa điểm làm việc, nhân sự, chi phí đào tạo, thiết bị văn phòng, đầu tư hệ thống kỹ thuật…), mở rộng mạng lưới miễn phí qua hệ thống điểm giao dịch của MSB.

Với dịch vụ thu chi tiền mặt trong ngày nhanh chóng, thuận tiện và chuyên nghiệp của MSB giúp ĐCTC gia tăng chất lượng phục vụ khách hàng.

Hạn chế rủi ro trong xử lý nghiệp vụ như giảm thiểu rủi ro kiểm đếm, lưu giữ và vận chuyển tiền mặt…

Tiết kiệm thời gian và nhân lực giúp tập trung nguồn lực để phát triển các nghiệp vụ mũi nhọn.

Sử dụng hệ thống cổng kết nối điện tử để gửi/nhận các lệnh thu chi.

Hệ thống kỹ thuật hiện đại của MSB cho phép chiết xuất báo cáo một cách linh hoạt theo định dạng theo yêu cầu của ĐCTC.

Đây là dịch vụ nhằm hỗ trợ, phục vụ nhu cầu nộp rút tiền mặt hoặc chuyển khoản của khách hàng của các ĐCTC có mạng lưới và quy mô nhỏ. Theo đó, các khách hàng của ĐCTC có thể đến quầy giao dịch của MSB để thực hiện các giao dịch thu chi tiền mặt. ĐCTC và MSB xây dựng hệ thống Gateway kết nối hệ thống hai bên để thực hiện thu chi tự động qua tài khoản khách hàng hoặc tiền mặt tại quầy giao dịch.

Tiết kiệm chi phí hoạt động, chi phí quản lý (địa điểm làm việc, nhân sự, chi phí đào tạo, thiết bị văn phòng, đầu tư hệ thống kỹ thuật…), mở rộng mạng lưới miễn phí qua hệ thống điểm giao dịch của MSB.

Với dịch vụ thu chi tiền mặt trong ngày nhanh chóng, thuận tiện và chuyên nghiệp của MSB giúp ĐCTC gia tăng chất lượng phục vụ khách hàng.

Hạn chế rủi ro trong xử lý nghiệp vụ như giảm thiểu rủi ro kiểm đếm, lưu giữ và vận chuyển tiền mặt…

Tiết kiệm thời gian và nhân lực giúp tập trung nguồn lực để phát triển các nghiệp vụ mũi nhọn.

Sử dụng hệ thống cổng kết nối điện tử để gửi/nhận các lệnh thu chi.

Hệ thống kỹ thuật hiện đại của MSB cho phép chiết xuất báo cáo một cách linh hoạt theo định dạng theo yêu cầu của ĐCTC.

Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö