Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 09:00 ngày 22/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Thanh toán thư tín dụng

Công cụ tính toán

Thanh toán thư tín dụng

Thông tin sản phẩm

MSB chịu trách nhiệm thanh toán cho người thụ hưởng sau khi nhận được bộ chứng từ do ngân hàng nước ngoài gửi đến và kiểm tra bộ chứng từ hợp lệ. Nếu bộ chứng từ không phù hợp với L/C, MSB sẽ thông báo tới khách hàng và thực hiện thủ tục thanh toán hay từ chối ngân hàng nước ngoài theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Tham khảo biểu phí dịch vụ tại đây.

Lợi ích

 MSB hỗ trợ khách hàng trong việc kiểm tra, xử lý chứng từ nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro trong thanh toán như giao hàng sai, thiếu hoặc lừa đảo…

 Thời gian xử lý giao dịch nhanh, mức phí cạnh tranh.

MSB chịu trách nhiệm thanh toán cho người thụ hưởng sau khi nhận được bộ chứng từ do ngân hàng nước ngoài gửi đến và kiểm tra bộ chứng từ hợp lệ. Nếu bộ chứng từ không phù hợp với L/C, MSB sẽ thông báo tới khách hàng và thực hiện thủ tục thanh toán hay từ chối ngân hàng nước ngoài theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Tham khảo biểu phí dịch vụ tại đây.

Lợi ích

 MSB hỗ trợ khách hàng trong việc kiểm tra, xử lý chứng từ nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro trong thanh toán như giao hàng sai, thiếu hoặc lừa đảo…

 Thời gian xử lý giao dịch nhanh, mức phí cạnh tranh.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö