Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 09:00 ngày 22/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Phát hành tín dụng thư

Công cụ tính toán

Phát hành tín dụng thư

Thông tin sản phẩm

MSB phát hành thư tín dụng theo yêu cầu của khách hàng là nhà nhập khẩu. Theo đó, MSB cam kết sẽ thanh toán thư tín dụng vào ngày đáo hạn khi nhận được bộ chứng từ hợp lệ.

Tham khảo biểu phí dịch vụ tại đây.

Lợi ích

 Bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và đối tác;

 Nâng cao thời hạn tín dụng mà nhà cung cấp sẵn sàng thỏa thuận với doanh nghiệp;

 Tín dụng thư phát hành bởi MSB được chấp nhận rộng rãi bởi các đối tác và ngân hàng của họ;

 Khách hàng được MSB cấp tín dụng thông qua việc miễn giảm tỷ lệ ký quỹ phát hành L/C.

MSB phát hành thư tín dụng theo yêu cầu của khách hàng là nhà nhập khẩu. Theo đó, MSB cam kết sẽ thanh toán thư tín dụng vào ngày đáo hạn khi nhận được bộ chứng từ hợp lệ.

Tham khảo biểu phí dịch vụ tại đây.

Lợi ích

 Bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và đối tác;

 Nâng cao thời hạn tín dụng mà nhà cung cấp sẵn sàng thỏa thuận với doanh nghiệp;

 Tín dụng thư phát hành bởi MSB được chấp nhận rộng rãi bởi các đối tác và ngân hàng của họ;

 Khách hàng được MSB cấp tín dụng thông qua việc miễn giảm tỷ lệ ký quỹ phát hành L/C.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö