Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 14:30 ngày 29/11/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Gói sản phẩm MFine

Công cụ tính toán

Gói sản phẩm MFine

Thông tin sản phẩm

Đối tượng: Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu vay ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mục đích: Tài trợ vốn lưu động ngắn hạn với lãi suất thấp, tuy nhiên khách hàng phải chịu một phần rủi ro về tỷ giá.

Là sự kết hợp hoàn hảo của ba sản phẩm Mfloat, Mflex và Mreset.

Loại tiền cho vay: VND

Thời hạn cho vay: lên đến 6 tháng

Lãi suất cho vay: Ưu đãi theo quy định của MSB.

Lợi ích

Mức lãi suất cho vay cạnh tranh, điều chỉnh linh hoạt theo biến động của thị trường.

Hỗ trợ quản lý rủi ro biến động lãi suất.

Định kỳ thông báo lãi suất cho khách hàng.

Số tiền tài trợ tối đa 100% hạn mức tín dụng ngắn hạn  theo quy định của MSB.

Tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong ngắn hạn.

Thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng.

Được tư vấn các giải pháp tài chính phù hợp từ đội ngũ cán bộ tận tâm, chuyên nghiệp.

Đối tượng: Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu vay ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mục đích: Tài trợ vốn lưu động ngắn hạn với lãi suất thấp, tuy nhiên khách hàng phải chịu một phần rủi ro về tỷ giá.

Là sự kết hợp hoàn hảo của ba sản phẩm Mfloat, Mflex và Mreset.

Loại tiền cho vay: VND

Thời hạn cho vay: lên đến 6 tháng

Lãi suất cho vay: Ưu đãi theo quy định của MSB.

Mức lãi suất cho vay cạnh tranh, điều chỉnh linh hoạt theo biến động của thị trường.

Hỗ trợ quản lý rủi ro biến động lãi suất.

Định kỳ thông báo lãi suất cho khách hàng.

Số tiền tài trợ tối đa 100% hạn mức tín dụng ngắn hạn  theo quy định của MSB.

Tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong ngắn hạn.

Thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng.

Được tư vấn các giải pháp tài chính phù hợp từ đội ngũ cán bộ tận tâm, chuyên nghiệp.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö