Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 14:30 ngày 29/11/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Gói sản phẩm Mreset

Công cụ tính toán

Gói sản phẩm Mreset

Thông tin sản phẩm

Là sản phẩm tín dụng VND kỳ hạn ngắn với lãi suất thả nổi theo kỳ điều chỉnh lãi suất được thỏa thuận trước giữa MSB và khách hàng.

Đối tượng: Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu vay ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mục đích: Đáp ứng nhu cầu vay vốn lưu động với lãi suất thấp và linh hoạt.

Loại tiền cho vay: VND

Thời hạn cho vay: lên đến 6 tháng

Lãi suất cho vay: Ưu đãi theo quy định của MSB.

Lợi ích

Lãi suất cho vay cạnh tranh và điều chỉnh định kỳ theo biến động của thị trường.

Lãi suất cho vay linh hoạt, doanh nghiệp lựa chọn các kỳ điều chỉnh lãi suất hợp lý (1 tuần/lần, 2 tuần/lần, 1 tháng/lần, 3 tháng/lần).

Số tiền tài trợ tối đa 100% hạn mức tín dụng ngắn hạn  theo quy định của MSB.

Thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng.

Được tư vấn các giải pháp tài chính phù hợp từ đội ngũ cán bộ tận tâm, chuyên nghiệp.

Là sản phẩm tín dụng VND kỳ hạn ngắn với lãi suất thả nổi theo kỳ điều chỉnh lãi suất được thỏa thuận trước giữa MSB và khách hàng.

Đối tượng: Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu vay ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mục đích: Đáp ứng nhu cầu vay vốn lưu động với lãi suất thấp và linh hoạt.

Loại tiền cho vay: VND

Thời hạn cho vay: lên đến 6 tháng

Lãi suất cho vay: Ưu đãi theo quy định của MSB.

Lãi suất cho vay cạnh tranh và điều chỉnh định kỳ theo biến động của thị trường.

Lãi suất cho vay linh hoạt, doanh nghiệp lựa chọn các kỳ điều chỉnh lãi suất hợp lý (1 tuần/lần, 2 tuần/lần, 1 tháng/lần, 3 tháng/lần).

Số tiền tài trợ tối đa 100% hạn mức tín dụng ngắn hạn  theo quy định của MSB.

Thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng.

Được tư vấn các giải pháp tài chính phù hợp từ đội ngũ cán bộ tận tâm, chuyên nghiệp.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö