Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 14:30 ngày 29/11/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Tín dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Công cụ tính toán

Tín dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Thông tin sản phẩm

Trước những biến động của nền kinh tế, các Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn để đứng vững và phát triển kinh doanh. Thấu hiểu điều đó, MSB mang đến Gói giải pháp tín dụng toàn diện với những sản phẩm vô cùng ưu việt:

 Lợi ích:

 • Đa dạng hình thức tài trợ tín dụng không tài sản bảo đảm (TSBĐ)
  • Gói 1: Hạn mức đến 500 triệu đồng sử dụng cho mục đích: bổ sung vốn lưu đồng,  mở tài khoản thấu chi/thẻ tín dụng Doanh nghiệp/thẻ tín dụng chủ Doanh nghiệp
  • Gói 2: Phát hành bảo lãnh tối đa 1 tỷ đồng, ký quỹ 35%
  • Gói 3: Phát hành bảo lãnh tối đa 6 tỷ đồng, ký quỹ 100%, vay lại đến 50% giá trị bảo lãnh (tối đa 500 triệu đồng)
 • Tài trợ toàn diện mọi nhu cầu với hạn mức đến tới 1,5 lần giá trị định giá của TSBĐ tối đa 70% Doanh thu và không vượt quá 6 tỷ đồng với thời hạn lên đến 36 tháng.
 • Phê duyệt nhanh chóng, hồ sơ thủ tục đơn giản.
 • Miễn đến 100% phí quản lý tài khoản, phí dịch vụ M-banking và phí nộp thuế điện tử/hải quan điện tử
 • Ưu đãi hấp dẫn các loại phí Tài trợ thương mại, Bảo lãnh, Tư vấn tài chính

 Đối tượng Khách hàng:

 • Doanh nghiệp Việt nam quy mô doanh thu từ 3 tỷ đồng trở lên.
 • Thời gian hoạt động từ 1 năm trở lên.
 • Tài sản thế chấp: Bất động sản, ô tô, nhà xưởng…

 Đặc điểm:

 • Với giải pháp này của MSB, Doanh nghiệp có thể vay vốn thế chấp bằng chính tài sản là căn nhà hoặc ô tô để đáp ứng kịp thời nhu cầu kinh doanh.

 Thủ tục hồ sơ:

 • Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký mẫu dấu, CMND/Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật và các hồ sơ khác (nếu cần thiết).
 • Hồ sơ tài chính: Báo cáo tài chính, tờ khai thuế tổng hợp hàng tháng, hợp đồng kinh tế và các hồ sơ khác (nếu cần thiết).
 • Hồ sơ tài sản thế chấp.

Trước những biến động của nền kinh tế, các Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn để đứng vững và phát triển kinh doanh. Thấu hiểu điều đó, MSB mang đến Gói giải pháp tín dụng toàn diện với những sản phẩm vô cùng ưu việt:

 Lợi ích:

 • Đa dạng hình thức tài trợ tín dụng không tài sản bảo đảm (TSBĐ)
  • Gói 1: Hạn mức đến 500 triệu đồng sử dụng cho mục đích: bổ sung vốn lưu đồng,  mở tài khoản thấu chi/thẻ tín dụng Doanh nghiệp/thẻ tín dụng chủ Doanh nghiệp
  • Gói 2: Phát hành bảo lãnh tối đa 1 tỷ đồng, ký quỹ 35%
  • Gói 3: Phát hành bảo lãnh tối đa 6 tỷ đồng, ký quỹ 100%, vay lại đến 50% giá trị bảo lãnh (tối đa 500 triệu đồng)
 • Tài trợ toàn diện mọi nhu cầu với hạn mức đến tới 1,5 lần giá trị định giá của TSBĐ tối đa 70% Doanh thu và không vượt quá 6 tỷ đồng với thời hạn lên đến 36 tháng.
 • Phê duyệt nhanh chóng, hồ sơ thủ tục đơn giản.
 • Miễn đến 100% phí quản lý tài khoản, phí dịch vụ M-banking và phí nộp thuế điện tử/hải quan điện tử
 • Ưu đãi hấp dẫn các loại phí Tài trợ thương mại, Bảo lãnh, Tư vấn tài chính

 Đối tượng Khách hàng:

 • Doanh nghiệp Việt nam quy mô doanh thu từ 3 tỷ đồng trở lên.
 • Thời gian hoạt động từ 1 năm trở lên.
 • Tài sản thế chấp: Bất động sản, ô tô, nhà xưởng…

 Đặc điểm:

 • Với giải pháp này của MSB, Doanh nghiệp có thể vay vốn thế chấp bằng chính tài sản là căn nhà hoặc ô tô để đáp ứng kịp thời nhu cầu kinh doanh.

 Thủ tục hồ sơ:

 • Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký mẫu dấu, CMND/Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật và các hồ sơ khác (nếu cần thiết).
 • Hồ sơ tài chính: Báo cáo tài chính, tờ khai thuế tổng hợp hàng tháng, hợp đồng kinh tế và các hồ sơ khác (nếu cần thiết).
 • Hồ sơ tài sản thế chấp.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö