Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 09:00 ngày 22/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Chuyển tiền trong nước

Công cụ tính toán

Chuyển tiền trong nước

Thông tin sản phẩm

Chỉ cần mở một tài khoản thanh toán tại MSB, Quý doanh nghiệp có thể dễ dàng chuyển tiền tới bất kỳ người thụ hưởng nào trên phạm vi cả nước thông qua việc yêu cầu phát hành séc hoặc thanh toán bằng ủy nhiệm chi.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể thấu chi tài khoản khi có nhu cầu thanh toán cấp bách.

 Mức phí cạnh tranh;

 Người thụ hưởng không bắt buộc phải có tài khoản thanh toán tại MSB;

 Không cần khai báo nguồn gốc tiền chuyển đến.

Tham khảo biểu phí dịch vụ tại đây.

Chỉ cần mở một tài khoản thanh toán tại MSB, Quý doanh nghiệp có thể dễ dàng chuyển tiền tới bất kỳ người thụ hưởng nào trên phạm vi cả nước thông qua việc yêu cầu phát hành séc hoặc thanh toán bằng ủy nhiệm chi.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể thấu chi tài khoản khi có nhu cầu thanh toán cấp bách.

 Mức phí cạnh tranh;

 Người thụ hưởng không bắt buộc phải có tài khoản thanh toán tại MSB;

 Không cần khai báo nguồn gốc tiền chuyển đến.

Tham khảo biểu phí dịch vụ tại đây.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö