Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 09:00 ngày 22/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Cho vay trung và dài hạn

Công cụ tính toán

Cho vay trung và dài hạn

Thông tin sản phẩm

Đối tượng: Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu vay vốn trung - dài hạn.

Mục đích: Đáp ứng nhu cầu đầu tư tài sản cố định, đầu tư các dự án mới, các dự án mở rộng sản xuất kinh doanh…

Lãi suất cho vay: Theo quy định của MSB theo từng thời kỳ, phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của từng khách hàng.

Thời hạn cho vay: Trên 1 năm, theo từng dự án, khoản vay.

Hình thức cho vay: Cho vay theo hạn mức hoặc cho vay theo món.

Đồng tiền cho vay: VND hoặc ngoại tệ.

TSBĐ: Bất động sản, máy móc thiết bị của khách hàng hoặc của bên thứ ba đồng ý bảo lãnh cho khách hàng và các tài sản khác theo quy định của MSB.

Lợi ích

Nhanh chóng, chính xác, đúng mục đích, đúng nhu cầu.

Gia tăng nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đầu tư vào tài sản cố định.

Được tư vấn bởi đội ngũ Giám đốc Quan hệ Khách hàng chuyên nghiệp, tận tâm.

Thủ tục phê duyệt đơn giản, giải ngân, nhanh chóng.

Tài trợ tới 80% tổng giá trị đầu tư.

Có thể được chấp nhận cho vay không TSĐB.

Đối tượng: Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu vay vốn trung - dài hạn.

Mục đích: Đáp ứng nhu cầu đầu tư tài sản cố định, đầu tư các dự án mới, các dự án mở rộng sản xuất kinh doanh…

Lãi suất cho vay: Theo quy định của MSB theo từng thời kỳ, phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của từng khách hàng.

Thời hạn cho vay: Trên 1 năm, theo từng dự án, khoản vay.

Hình thức cho vay: Cho vay theo hạn mức hoặc cho vay theo món.

Đồng tiền cho vay: VND hoặc ngoại tệ.

TSBĐ: Bất động sản, máy móc thiết bị của khách hàng hoặc của bên thứ ba đồng ý bảo lãnh cho khách hàng và các tài sản khác theo quy định của MSB.

Nhanh chóng, chính xác, đúng mục đích, đúng nhu cầu.

Gia tăng nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đầu tư vào tài sản cố định.

Được tư vấn bởi đội ngũ Giám đốc Quan hệ Khách hàng chuyên nghiệp, tận tâm.

Thủ tục phê duyệt đơn giản, giải ngân, nhanh chóng.

Tài trợ tới 80% tổng giá trị đầu tư.

Có thể được chấp nhận cho vay không TSĐB.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö