Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 09:00 ngày 22/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Dịch vụ Bảo lãnh

Công cụ tính toán

M-SuperS - Giải pháp tín dụng toàn diện cho doanh nghiệp sản xuất

Thông tin sản phẩm

Thấu hiểu nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh bền vững với chi phí tối giản của Doanh nghiệp Sản xuất, MSB trân trọng ra mắt M-SuperS – Giải pháp tín dụng toàn diện cho Doanh nghiệp Sản xuất, người đồng hành tin cậy giúp Doanh nghiệp vươn tầm thành công.

 Chủ động lựa chọn hình thức tài trợ tín dụng với tỷ lệ cấp hạn mức tín dụng cao:

  • Gói 1: Tài trợ dựa trên hợp đồng đầu ra: Tỷ lệ tài trợ lên tới 90% giá trị thanh toán còn lại của hợp đồng.
  • Gói 2: Tài trợ không tài sản bảo đảm số tiền lên đến 10 tỷ đồng: 5 tỷ đồng cho hạn mức cho vay ngắn hạn, 5 tỷ đồng cho vay trung dài hạn.
  • Gói 3: Tài trợ đến 260% giá trị tài sản bảo đảm

 Tỷ lệ ký quỹ phát hành L/C, bảo lãnh chỉ từ 0%.

 Giảm đến 100% các loại phí: phí quản lý tài khoản, phí dịch vụ Internet Banking, phí nộp thuế & hải quan điện tử...

 Đa dạng hình thức tài trợ: Phát hành L/C, phát hành bảo lãnh, cho vay (bao gồm cho vay hạn mức, cho vay từng lần, cho vay hạn mức thấu chi trên tài khoản), chiết khấu và phát hành Thẻ tín dụng Doanh nghiệp.

(*) Áp dụng điều kiện & điều khoản:
- Giá trị tài trợ tùy thuộc vào xếp hạng tín dụng của Doanh nghiệp tại MSB.
- Thời gian xử lý tính từ khi nhận đầy đủ hồ sơ từ khách hàng.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: Áp dụng với Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Sản xuất và có doanh thu từ 20 tỷ đồng/năm trở lên.

PHẠM VI ÁP DỤNG: Áp dụng trên toàn quốc.

BIỂU PHÍ: Vui lòng xem tại đây.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ: Quý doanh nghiệp quan tâm có thể tới Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất cảu MSB để được hỗ trợ, hoặc liên hệ Hotline:

  • Miền Bắc: 02437718989 máy lẻ 6720
  • Miền Nam: 02873075566 máy lẻ 3519

MSB phát hành các loại bảo lãnh trong nước và quốc tế theo yêu cầu của doanh nghiệp. Chi tiết:

Bảo lãnh thanh toán

Khi phát hành bảo lãnh thanh toán, MSB cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán của mình khi đến hạn, trên cơ sở bên nhận bảo lãnh xuất trình bộ chứng từ phù hợp với qui định trong thư/hợp đồng bảo lãnh.

Bảo lãnh dự thầu

Khi phát hành bảo lãnh dự thầu, MSB cam kết với bên mời thầu (bên nhận bảo lãnh) về nghĩa vụ tham gia dự thầu của bên được bảo lãnh. Trường hợp bên được bảo lãnh phải nộp phạt do vi phạm qui định đấu thầu mà không nộp hoặc không nộp đầy đủ tiền phạt cho bên mời thầu thì MSB sẽ thực hiện thay, trên cơ sở bên nhận bảo lãnh xuất trình bộ chứng từ phù hợp với qui định trong thư/hợp đồng bảo lãnh.

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Khi phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng, MSB cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của bên được bảo lãnh theo hợp đồng đã kí kết với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp bên được bảo lãnh vi phạm hợp đồng và phải bồi thường cho bên nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì MSB sẽ thực hiện thay trên cơ sở bên nhận bảo lãnh xuất trình bộ chứng từ phù hợp với qui định trong thư/hợp đồng bảo lãnh.

Bảo lãnh hoàn tạm ứng

Khi phát hành bảo lãnh tiền ứng trước, MSB cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền ứng trước/tiền đặt cọc của bên được bảo lãnh theo hợp đồng đã kí kết với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp bên được bảo lãnh vi phạm hợp đồng và phải hoàn trả tiền ứng trước mà không hoàn trả hoặc hoàn trả không đầy đủ thì MSB sẽ thực hiện thay, trên cơ sở bên nhận bảo lãnh xuất trình bộ chứng từ phù hợp với qui định trong thư/hợp đồng bảo lãnh.

Bảo lãnh bảo hành

Khi phát hành bảo lãnh khoản tiền giữ lại, MSB cam kết với bên nhận bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không đảm bảo chất lượng công trình, không cung cấp các dịch vụ hậu mãi, bảo dưỡng, bảo trì... như đã thỏa thuận trong hợp đồng với bên nhận bảo lãnh, MSB sẽ thực hiện các nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh, trên cơ sở bên nhận bảo lãnh xuất trình bộ chứng từ phù hợp với qui định trong thư/hợp đồng bảo lãnh.

Bảo lãnh vay vốn

Khi phát hành bảo lãnh vay vốn, MSB cam kết trả nợ thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng không trả nợ hoặc không trả nợ đầy đủ, đúng hạn

Bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo lãnh thanh toán thuế XNK là cam kết của MSB đối với Cơ quan hải quan về việc nộp thuế xuất nhập khẩu thay cho Doanh nghiệp khi hết thời hạn bảo lãnh mà Doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế

Bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử

Bảo lãnh thanh toán thuế XNK là cam kết của MSB được gửi bằng phương thức điện tử cho Cơ quan hải quan về việc nộp thuế xuất nhập khẩu thay cho Doanh nghiệp khi hết thời hạn bảo lãnh mà Doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế.

Thư tín dụng dự phòng - Standby L/C

L/C dự phòng là cam kết của MSB dưới hình thức tín dụng chứng từ, theo đó MSB đảm bảo cho người thụ hưởng trong trường hợp nghĩa vụ theo Hợp đồng cơ sở không được Khách hàng thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ

Thủ tục đơn giản, nhanh chóng và đáp ứng kịp thời nhu cầu của doanh nghiệp.

Hạn chế sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Nâng cao vị thế, sức cạnh tranh, uy tín của doanh nghiệp.

Phí cạnh tranh, linh hoạt theo từng loại bảo lãnh

Tham khảo biểu phí dịch vụ tại đây.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö